وب سایت رسمی فولاد شیراز

071-36353239

مشاوره رایگان

fooladshiraz@yahoo.com

ساعت کاری: 08:00 صبح تا 16:00 بعد از ظهر

شیراز - بلوار میرزای شیرازی

بعد از بیمارستان کوثر

تغییر اعضای هیات مدیره

تغییر اعضای هیات مدیره

تغییر اعضای هیات مدیره

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی فولاد شیراز، در جهت افزایش بهره وری و پیش برد بهتر اهداف شرکت، تغییراتی در هیات مدیره فولاد شیراز صورت گرفت.
براساس اگهی آخرین تغییرات شرکت گروه تولیدی فولاد شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۹۲۶۵ به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سید علی خاک ره به سمت رئیس هیات مدیره
خانم فاطمه جمشید نایب رئیس هیات مدیره
آقای سید محمد امین خاک ره به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
خانم طناز فرارویی به سمت عضو هیات مدیره
خانم فاطمه حمیری به سمت عضو هیات مدیره
آقای سید محمدرضا خاک ره به سمت عضو هیات مدیره منتسب شدند.